Årsoppgjør

Årsoppgjør, eller årsregnskap som mange kaller det, betegnes av fastsetting av regnskap innen seks måneder etter regnskapsåret endte. Dette er den viktigste rapportering av bedriftens økonomi.

Et årsoppgjør oppsummere hvordan bedrift gjorde det rent økonomisk forrige regnskapsår. Det gir både informasjon om den økonomiske utviklingen gjennom året, og hvordan bedriften står til finansielt.

I Norge er det strenge regler og lover for føring av regnskap og rapportering av årsoppgjør. Nettopp derfor setter mange bedrifter ut disse oppgavene til en regnskapsfører for å kvalitetssikre resultatet.

Nedenfor kan du lese mer om nøyaktig hvordan Røyrvik Regnskap hjelper deg med ditt årsoppgjør.

Årsoppgjør-Røyrvik Regnskap

Hva består et årsoppgjør av?

I ditt regnskapsprogram kommer du til å føre inntekter og utgifter gjennom fakturering, lønnskjøring, og andre prosesser. Det er mye du ikke ser i bakgrunnen og hva regnskapet ditt egentlig består av.

Et komplett årsoppgjør vil inneholde følgende elementer, som hentes fra ditt regnskapsprogram:

  • Resultatregnskap: Denne delen av regnskapet gir deg en oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader.
  • Balanse: Denne delen gir deg oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital.
  • Noter: Diverse forklaringer til de ulike postene i ditt regnskap.
  • Kontantstrømoppstilling: Det er et valgfritt alternativ å inkludere en kontantstrømoppstilling som viser flyten av kontanter i organisasjonen.

 

De tre hoveddelene av ditt årsoppgjør

Et årsoppgjør består av tre hoveddeler som Røyrvik Regnskap hjelper deg med å føre. Disse deler vi opp i eiendeler, gjeld og egenkapital.

Eiendeler

Dine eiendeler deles videre opp i anleggsmidler og omløpsmidler. Førstnevnte omhandler maskiner, bygninger og lignende eiendeler som bedriften besitter.

Omløpsmidler er på sin side formuesgjenstander som ikke er ment til varig bruk eller eie. Gode eksempler her er kontanter, varelager, og fordringer blant annet.

God rådgivning er vi unike med

Hos oss får du den beste rådgivningen
du kan ønske deg

Gjeld

Gjeld deles videre opp i kortsiktig og langsiktig gjeld. Førstnevnte omhandler kortsiktige situasjoner, slik som leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter eller skatt for eksempel.

Til motsetning er langsiktig gjeld en form for gjeld som har levetid utover ett år. Store obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner og utsatt skatt blant annet kan falle innunder denne kategorien.

Egenkapital

Egenkapitalen deles opp i aksjekapital og årsresultat. Enkelt forklart er aksjekapitalen det beløpet som gjenstår når gjeld trekkes fra eiendeler.

Årsresultatet baseres på driftsinntekter og finansinntekter minus driftskostnader og finanskostnader. Er inntekter større enn kostnader, kalles det naturligvis et overskudd. Motsatt kalles et underskudd.

Hold kontrollen hele året gjennom

Ved hjelp av Duett sitt regnskapsprogram, kan Røyrvik Regnskap hjelpe deg med å holde kontrollen hele året gjennom. Et seriøst regnskap viser at din bedrift mener alvor, og det gir mange fordeler.

Den største fordelen av dem alle er at du er klar når årsoppgjøret skal leveres. Da slipper du å stresse med å finne frem til en regnskapsfører for å rydde opp i det som for mange er ett eneste rot.

Når det er tid for å levere årsoppgjør, har Røyrvik Regnskap allerede unnagjort mesteparten av arbeidet. Her vil vi kvalitetssikre og kontrollere regnskapet, før vi leverer det til staten i god tid før fristen.

Trenger din bedrift revisjon?

Revisjon er en ekstra gjennomgang av regnskapet som de større bedriftene er lovpålagt å gå gjennom. Nedenfor kan du se hvorvidt din bedrift trenger revisjon:

  • Bedriften må ha over seks millioner i driftsinntekter
  • Bedriften må ha over 23 millioner i balansen sin
  • Bedriftens ansatte må utføre mer enn ti årsverk

Få hjelp til årsoppgjør i dag!

Enten du er et nyoppstartet selskap, eller trenger en regnskapsfører i siste liten til årsoppgjøret, er vi her for deg. Røyrvik Regnskap har lang erfaring i bransjen, og vi ser frem til å bistå deg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med årsoppgjøret ditt!